YDELSER

Tegnestuen arbejder i tæt samråd med håndværkere og bygningskonstruktører, for at formgive velfunderede arkitektoniske projekter. De bedste og mest bæredygtige løsninger, opstår igennem tværfagligt samarbejde og god kommunikation.

Tegnestuen er specialiseret i boligbyggeri, tilbygning, indretning, renovering og konceptudvikling, og er derfor en kompetent rådgiver for private bygherrer, 

entreprenører, mindre byggevirksomheder og investorer, i udviklingen af bolig- og anlægsprojekter.

Arkitektrådgivning

Indledende behovsafklaring, registrering og analyser

 

Idéoplæg og byggeprogram

 

Visualisering og formidling

 

Skitsering og projektforslag

 

Forprojekt og myndighedsansøgning

 

Hovedprojektering og detaljeløsning

 

Fagtilsyn og kvalitetssikring under udførelse

 

Afleveringsforretning

Sofie Overgaard    Arkitekt MAA    Valdemarsgade 70    1665 KBH V    CVR 40526587